Palvelumme

Inoin tarjoamat palvelut on helppo määritellä: teemme sen, mitä asiakas haluaa. Jos emme mielestämme ole paras kumppanivaihtoehto, hankimme sellaisen.

Toteutuneet projektit ja palvelut kattavat mm. seuraavia aihealueita:

 • Vaatimusmäärittely
 • ohjelmistoarkkitehtuuri ja -suunnittelu
 • tietoturvasuunnittelu ja -kartoitukset
 • ohjelmistoprojektit
 • laadunvarmistus
 • testiautomaatio (suunnittelu ja toteutus)
 • ylläpito
 • pilvipalvelut (AWS ja Azure)
Toteutamme asiakasprojektit joko ketterien menetelmien (Scrum avulla) tai perinteisellä vesiputousmallilla. Usein tehokkaimmaksi tavaksi on osoittautunut erillinen (vaatimus)määrittely, jonka jälkeen toteutus ja muutostenhallinta tehdään Scrum-menetelmän avulla.

”Suutarin lapsella onkin hienot kengät!”

Päivittäisessä työssä noudatamme hyviä tietoturvakäytänteitä ja projekteissa toimimme asiakkaan vaatimusten mukaan.

Teknisen tietoturvan statusanalyysi ja auditointi

Valmiiksi paketoitu katselmointipalvelu ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

 • toteutusvaatimusten, arkkitehtuurin ja suunnitelmien katselmointi
 • yleisten vaatimusten / standardien (esim. OWASP Top 10 / ASVS, GDPR) täyttäminen
 • integroinnin (esim. rajapintojen) tietoturvallisuuden varmistaminen
 • järjestelmän ylläpidettävyys ja tietoturva
 • tietoturvatason seurattavuuden analysointi ja varmistaminen
 • tietoturvatestaus toimenpiteineen
 • dokumentaation kattavuuden läpikäynti

Testaus- ja laadunvarmistuspalvelut

Kattava ja huolellisesti suunniteltu testiautomaatio on modernin ohjelmistokehityksen kivijalka. Uusia versioita koostetaan usein ja halutaan tehokkaasti varmistaa laatutaso – erityisesti löytää regressiot – kahden eri version välillä.

Suunnittelemme ja toteutamme automatisoidun testauskokonaisuuden, joka kattaa testiympäristön, testisuunnitelmat, automaattitestit ja raportoinnin. Tarvittaessa voimme myös ylläpitää niitä kehitysprojektin edetessä.

Testauspalveluissa käytettyjä työkaluja ovat mm. Robot Framework / Selenium sekä Jenkins

Autamme myös testausmenetelmien kehittäminen, (testauksen) vaatimusmäärittelyissä ja katselmoinneissa sekä tietoturvatestauksessa.

Laitteisto- ja toimintaympäristön tietoturvan vahvistaminen

 • laiteympäristön (infran) skaalautuvuus ja käytettävyys
 • organisaation käytännöt ja tietoturvapolitiikka
 • tietoturvallisen ohjelmistokehitysprosessin rakentaminen ja käyttöönotto

INOI OY

c/o Logomo  Byrå
Junakatu 9
20100 Turku, Finland

+35850 548 6011

Y-tunnus: 1093783-3

© Inoi Oy 2020

Ota yhteyttä

Matti Leppänen

matti.leppanen@inoi.fi

+35840 516 1319

Erkki Innola

erkki.innola@inoi.fi

+35840 015 3359

Jätä soittopyyntö