Referenssit

ABB Oy

ABB Oy:n Medium Voltage Products -yksikkö tuottaa sähköyhtiöille, teollisuudelle ja muille kaupallisille asiakkaille turvallista, luotettavaa ja älykästä sähkönjakelutekniikkaa. Inoi Oy on toiminut ABB Oy:n ohjelmistopartnerina älykkään sähköverkon (Smart Grid) ohjelmistojen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Inoi Oy on ollut mukana kehittämässä ja ylläpitämässä ABB:n Linux- laiteohjelmistoa ja sen kehitysympäristöä. Lisäksi Inoi Oy on suunnitellut ja toteuttanut automaattitestiympäristön ja vastannut testiautomaation ylläpidosta. Vuosia jatkuneen hyvän yhteistyön perusteella voin suositella Inoi Oy:tä ohjelmistopartneriksi.” – Tapio Santavuori, ABB Oy Medium Voltage Products Avainsanat: Yocto, Robot Framework, Linux, Jenkins, c, skriptaus, sulautetut laitteet, tietoliikenne, tietoturva, testiautomaatio, laadunvarmistus

Huippuälykäs Foodduck hyödyntää esineiden internetiä

Inoi Oy on toiminut Foodduck Oy:n ohjelmistopartnerina älykkään leviteannostelijan kehitysprojektissa vuodesta 2012 lähtien. Inoi Oy on suunnitellut ja kehittänyt yhteistyössä Foodduckin kanssa Foodduckille leviteannostelijoihin sulautetun laitteen ohjelmiston, tiedonsiirron ja pilvipalvelun digitaalista palveluliiketoimintaa varten. Järjestelmällä hoidetaan kulutustietojen kerääminen ja analysointi, komponenttien elinkaaritietojen hallinta, laitteiden ohjelmiston ja sisällön päivitys sekä asiakaspalvelun prosessit. IoT:n avulla annostelijoiden huollon tarve voidaan ennakoida ja annostelijat pystyvät haluttaessa jopa tilaamaan automaattisesti lisää tuotetta varastoon. Tietoturvallinen IoT avainasemassa ”Ohjelmistopartneria valitessamme pidimme tärkeimpinä kriteereinä tietoturvaosaamista ja käytännön kokemusta IoT:stä. Koska kysymyksessä on liiketoiminnan kannalta kriittinen tietojärjestelmä, emme halunneet lähteä liikkeelle millään välivaiheen ratkaisulla. Pelkkä salattu tiedonkeruu pilvipalveluun ei riitä vaan mm. annostelijoiden ohjelmisto ja tietoturvainformaatio tulee olla luotettavasti päivitettävissä milloin tahansa. Inoi Oy pystyi tarjoamaan kaiken tarvittavan.”, kertoo Foodduckin varatoimitusjohtaja Toni Sorsavirta. “Voimme suositella Inoi Oy:tä ohjelmistopartneriksi, koska Inoi on erittäin ketterä yhteistyökumppani, joka pystyy tarjoamaan joustavasti toteutuksen asiakkaan ideoille. Oma tuotekehityksemme on tehnyt erittäin läheistä yhteistyötä Inoin ohjemistosuunnitelijoiden kanssa. Näin päästään parhaaseen ratkaisuun silloin, kun tehdään jotain aivan uutta”, toteaa Sorsavirta. Avainsanat:IoT, tietoturva, sulautetut laitteet, laadunvarmistus

TEOLLINEN INTERNET JA ÄLYKKÄÄT JUNAT

Rautatieliikenne on yksi Teollisen Internetin hyödyntämisen nopeasti kasvavia kohteita. Syinä tähän ovat mm. rautatiemarkkinoiden avautuminen vapaalle kilpailulle eri maissa ja ohjelmiston merkityksen kasvaminen junien järjestelmissä. Perinteisiä tiedonkeruujärjestelmiä on hyödynnetty jo kauan kaluston kunnon valvonnassa sekä matkustaja- että tavarajunakalustossa. Tällä hetkellä Teollisen Internetin ja IoT:n ratkaisut yleistyvät nopeimmin matkustajaliikenteessä eli junissa, raitiovaunuissa ja metroissa. Teollisen Internetin tuomat hyödyt Matkustajajunaliikenne on usean toimijan ympäristö, jossa Teollisen Internetin hyödyt ovat selkeitä osoittaa. Junakalustovalmistaja pystyy tarjoamaan kaluston omistajille elinkaaripalveluita, joihin voi kuulua myös junissa olevien ohjelmistojen hallittu päivitettävyys mm. tietoturvan takia. Omistaja voi kilpailuttaa ulkopuolisen operaattorin liikennöimään junilla siten, että omistaja itse voi mitata operaattorin täsmällisyyttä ja palvelun laatua. Rautatieoperaattori pystyy liikennöimään junilla kustannustehokkaasti ja turvallisesti sekä reagoimaan nopeammin poikkeustilanteisiin. Reaaliaikainen ja kohdennettu matkustajainformaatio junassa parantaa matkustuskokemusta, joka on tärkeä asia kilpailtaessa lisämatkustajista. Kustannustehokkuutta parantaa mm. se, että junien operointia voidaan suorittaa etänä ja ajastetusti, jolloin se säästää junien henkilökunnan resursseja. Lisäksi rautatieoperaattori pystyy myymään junista digitaalista mainostilaa tarjoamalla sisällöntuottajalle valmiin liittymän materiaalin päivittämiseen juniin. Matkustajat hyötyvät täsmällisestä ja päivittyvästä aikatauluinformaatiosta, yksilöidymmästä viihdetarjonnasta sekä parantuneesta turvallisuudesta ennen matkaa ja matkan aikana junassa.   Teleste Oyj valitsi kumppanikseen Inoi Oy:n Teleste Oyj:n tytäryhtiö Teleste Information Solutions Oy kehittää ja toimittaa juniin uudenaikaisia IP-pohjaisia matkustajainformaatiojärjestelmiä. Inoi Oy:n ja Teleste Oyj:n yhteistyö junien etähallintaan liittyen alkoi jo vuonna 2012. Ensimmäinen järjestelmä otettiin matkustajajunissa tuotantoliikenteeseen Baltiassa kesällä 2013. Matkustajajunia, raitiovaunuja ja metrojunia varten tarkoitettu järjestelmä on kehitetty Inoi Oy:n valmiin IoT-ohjelmistoalustan päälle. ”Junaliikenteen IoT-järjestelmän tulee tarjota hyvin suunnitellut rajapinnat käyttöliittymille ja rautatieoperaattorin taustajärjestelmiin, jotta se saadaan integroitumaan operaattorien digitaalisiin prosesseihin. Pelkkä tiedon kerääminen junista ja visualisointi ei nykypäivänä enää riitä. Matkustajainformaation lisäksi junien ohjelmistoa tulee voida päivittää hallitusti ja vikasietoisesti ilman junan henkilökunnan apua.”, toteaa tuotepäällikkö Seppo Saukko Teleste Information Solutions Oy:stä Tekniset haasteet rautatieympäristössä Rautatieliikenteessä tekniset vaatimukset tiedonsiirrolle ovat korkeammat kuin monessa muussa käyttöympäristössä. Esimerkiksi junien liikkuessa niiden verkkoyhteydet ovat epävakaita ja kaistanleveys vaihtelee suuresti, jolloin tiedonsiirron tulee olla automaattisesti mukautuvaa ja kaikkien operaatioiden tilaa tulee aina voida seurata. Lisäksi operaatiot ja siirrettävä tieto on priorisoida eli junalle tulee voida esimerkiksi asettaa pilvipalvelusta vuoronumero ja reitti, vaikka ison mainosmateriaalin päivitys junaan on käynnissä. ”Valitsimme Inoi Oy:n ohjelmistokumppaniksemme kokemuksen ja tietoturvaosaamisen takia.”, mainitsee Saukko. Avainsanat: IoT, Teollinen Internet, tietoturva, tietoliikenne, Linux  

INOI OY

c/o Logomo  Byrå
Köydenpunojankatu 14
20100 Turku, Finland

+35850 548 6011

Y-tunnus: 1093783-3

© Inoi Oy 2019

Ota yhteyttä

Matti Leppänen

matti.leppanen@inoi.fi

+35840 516 1319

Erkki Innola

erkki.innola@inoi.fi

+35840 015 3359

Jätä soittopyyntö